<div><img src="https://mc.yandex.ru/watch/96153705" style="position:absolute; left:-9999px;" alt="" /></div>

Kto sme a čo robíme?

Venujte prosím pozornosť týmto informáciám a riadkom. Je v nich stručne zhrnutá kľúčová informácia o nás, našej činnosti, histórii a technológiách, ktoré používame. Dlhodobo sa špecializujeme na tvorbu webových aplikácii, e-commerce, webstránok, softvéru na mieru a na marketingové poradenstvo. Od jednoduchých stránok až po robustné aplikácie a komerčné riešenia na kľúč. Ďalej Vám poradíme pri realizácii digitálnych kampaní, výkonnostného marketingu, registrácii domén, SEO optimalizácii a správe sociálnych sietí. Vybrané referencie, preferované technológie, ako aj náš historický prierez, nájdete nižšie. Máme presne stanovenú filozofiu a hodnoty, ktoré vždy dodržiavame. Prehľad našich služieb si môžete pozrieť tu:

Prečo by ste si mali vybrať práve nás?

Vážime si každého zákazníka a ku každému pristupujeme individuálne a profesionálne. Naším cieľom je dlhodobá spolupráca, ktorá je vždy zameraná na kvalitu a nie kvantitu. Našou najvyššou odmenou sú Vaše doporučenia. Na základe nich sme poskytovali naše služby bez vlastného webu takmer dve desaťročia. Až doteraz.

Spravujeme približne 10TB (10240GB) online dát, hosting a registráciu 1000+ domén, so skúsenosťami takmer 20 rokov.

Webiano.

Pracujeme vždy na základe zmluvy o dielo, kde sú jasne stanovené podmienky spolupráce, dodacie lehoty, použité technológie, ako aj platobné podmienky, ktoré vždy dodržíme. Tím ľudí z Webiano je zložený zo skúsených ľudí – profesionálov, ktorí presne vedia, čo robia. V princípe vieme naprogramovať všetko, čo si viete predstaviť. Webiano má vlastný interný tím zamestnancov a všetky práce riešime v rámci našej spoločnosti bez akéhokoľvek outsourcingu (externej spolupráce s iným subjektom). Preferujeme osobný kontakt a prístup.

Naša filozofia a hodnoty

Naším poslaním a filozofiou je tvoriť stabilné, hodnotné a funkčné IT riešenia s dôrazom na jednoduché používanie tak, ako keby bolo Vaše podnikanie naším. Milujeme našu prácu a vykonávame ju s radosťou. Voči každému zákazníkovi pristupujeme korektne, dodržiavame zmluvné termíny, pretože spoľahlivosť patrí medzi naše silné stránky. Veríme, že iba kvalitnou komunikáciou s jasne definovaným cieľom a správne nastavenou stratégiou dokážeme spolu vytvoriť hodnotu. Váš úspech je aj náš úspech!

Dlhodobá spolupráca a zameranie sa na kvalitu práce a nie na kvantitu klientov, je naša priorita číslo 1.

Webiano.

V obchode existuje pravidlo, že rýchlosť je dôležitejšia ako dokonalosť. Je to marketingový trik začínajúcich predajcov ku kúpe. Agentúra Webiano už dávno nie je v tomto štádiu. Nepotrebujeme okamžite a bez uváženia všetko sľubovať, garantovať a realizovať. Máme dostatočne silné skúsenosti a know-how a sme pripravení najprv náš čas venovať analýze a následne realizácii.

Aké technológie používame?

Nuxt.js je framework na vyššej úrovni, ktorý je vybudovaný na Vue. Zjednodušuje vývoj univerzálnych, alebo jednostránkových (single page) aplikácii Vue.

Programovací jazyk na programovanie klient-server aplikácií a pre vývoj dynamických webových stránok. 78,9% všetkých webových stránok je v PHP.

PHP framework Laravel 8 na vývoj webových aplikácií softvérovej architektúry MVC optimalizovaný pre reálny svet a objektové programovanie.

JavaScript je najpopulárnejší skriptovací programovací jazyk používaný najmä pri tvorbe webových aplikácií. Používa ho 95% všetkých stránok na internete.

jQuery je ľahká cross-browser JavaScript knižnica, ktorá kladie dôraz na interakciu medzi JavaScriptom a HTML. Je používaná na viac ako 34% z top 1000000 webov.

Vue.js patrí medzi najpopulárnejšie frameworky pre tvorbu SPA (Single Page Application). Spolu s Angularom a Reactom kraľujú rebríčku najpoužívanejších javascript frameworkov.

Relačná databáza, ktorá je komunitou vyvíjanou nástupníckou vetvou (tzv. „forkem“) MySQL pod licenciou slobodného softvéru GNU GPL.

Viacvláknový, viacužívateľský SQL relačný databázový server. MySQL je podporovaný na viacerých platformách vo viacerých programovacích jazykoch.

PostgreSQL je profesionálny relačný databázový systém poskytujúci rozšírenia, ako sú napr.: uložené procedúry v jazyku SQL, PLPgSQL, views) a pod.

Malá, ale výkonná relačná databáza, ktorá pracuje bez servera, netreba ju nijako inštalovať a nemá žiadne konfiguračné súbory.

Operačný systém Debian je založený na linuxovom jadre. Linux je voľba profesionálov a 43.6% všetkých serverov celosvetovo beží na Linuxe.

Git je systém na správu verzií zdrojového kódu, ktorý ukladá celú históriu daného softvérového produktu pri jeho vývoji a úpravách.

Testovací framework pre aplikácie PHP, ktorý používame s cieľom zvýšenia celkovej kvality nášho softvéru. Vďaka tomu vieme odhaliť možné chyby skôr, ako sa prejavia u koncového užívateľa.

Architektúra rozhrania navrhnutá pre distribuované prostredie pro distribuované API (rozhranie pre programovanie aplikácií).

AJAX je súhrnné označenie pre technológie vývoja interaktívnych webových aplikácií, ktoré umožňujú meniť obsah stránok bez potreby ich kompletného znovunačítania zo servera.

Hypertextový značkovací jazyk HTML5 (hypertext markup language), pomocou ktorého sa tvoria webstránky a dokumenty. Kombinuje v sebe normálny text a štandardizované značky.

Kaskádové štýly alebo CSS (Cascading Style Sheets) je všeobecné rozšírenie (X)HTML a jednoduchý mechanizmus na vizuálne formátovanie internetových dokumentov.

Preprocesorový skriptovací jazyk SASS, ktorý je interpretovaný alebo kompilovaný do kaskádových štýlov. SassScript je samotný skriptovací jazyk.

Webpack je nástroj pre spracovanie súborov a zjednodušenie práce vývojárov. Je to kombinácia balíčkovača so spúšťačom úloh.

Bootstrap je framework (nástroj, knižnica html, css a javascriptového kódu), ktorá urýchluje tvorbu responzívneho dizajnu aplikácií.

Populárny webový server, ktorý možno tiež použiť ako reverzný proxy server, nástroj na vyrovnávanie zaťaženia, poštový proxy server a medzipamäť HTTP.

Apache HTTP Server je softwarový webový server s Open source licenciou pre Linux, BSD, Microsoft Windows a iné platformy. V dnešnej dobe je najrozšírenejším na celom svete.

Hewlett Packard Enterprise (HPE) je špičkové serverové riešenie, ktoré patrí medzi svetovú špičku na trhu. Na zariadeniach HPE beží náš softvér, ktorý vyvíja Webiano.

Pre potreby úpravy audiovizuálnych diel a grafiky používame softvér Affinity, ako aj PowerDirector bežiaci pod OS Windows. Poradíme si aj s Adobe.

Internet vecí transformuje odvetvia po celom svete. Je to systém vzájomne prepojených výpočtových, mechanických, digitálnych zariadení a predmetov.

Naša história a vybrané referencie

Zoznamujeme sa s internetom

1996 - 2000

Píšeme prvý mail a na internet sa pripájame prostredníctvom modemu. Vytvárame prvé webové stránky v HTML, oboznamujeme sa s operačným systémom Linux, MS DOS a Windows.

Pracujeme na živnosť

2002 - 2012

Po vedomostiach získaných na strednej a vysokej škole začíname tvoriť prvé komerčné webstránky a projekty a tiež reklamné a marketingové služby.

Získavame cenné know-how

2010 - 2016

Cestujeme po USA a Ázii a získavame dôležité know-how, ktoré okamžite aplikujeme do našich procesov.

Meníme živnosť na s.r.o.

2012 - súčasnosť

Po 10 rokoch vzniká naša prvá s.r.o. spoločnosť, prijímame prvých zamestnancov a pokračujeme v tvorbe IT služieb.

Vzniká druhá s.r.o.

2014 - súčasnosť

Rozširujeme tím odborníkov a špecialistov, ako aj portfólio ponúkaných služieb a zameriavame sa na programovanie väčších projektov. Prechádzame na agilný projektový manažment.

Sponzoring

2015 - súčasnosť

Podporujeme zaujímavé a zmysluplné charitatívne a neziskové lokálne, ako aj medzinárodné projekty, športovcov, jednotlivcov, ako aj komunity.

Prví klienti z Ázie

2016

Nadviazali sme spoluprácu s klientami mimo európskeho priestoru a to konkrétne až z ďalekej Ázie.

Vlastný hardvér

2018

Zakúpili sme značkové servery a výkonné počítače značky Hewlett-Packard, aby sme mohli našim klientom poskytnúť kvalitnejšie a rýchlejšie služby a maximálnu ochranu dát.

Prenos dát 1 Gbit/s

2019

Naša hardvérová štruktúra prenáša dáta oveľa rýchlejšie a stabilnejšie na optickom pripojení s rýchlosťou 1 Gbit/s. Pridávame 4 záložné servery na rôzne lokácie v SR a ČR.

Vzniká značka Webiano

2020

Koncom roka vzniká značka Webiano, ktorá zastrešuje a zjednocuje všetky naše služby pod jednu strechu a jednu značku - prehľadne a zrozumiteľne.

Webiano rastie

2021

Po uvedení na trh značka Webiano naberá na sile, získavame lokálnych, ako aj zahraničných klientov. Zavádzame pravidelné vzdelávanie zamestnancov, sledujeme trendy.

Nová stránka agentúry

2022

Spustili sme novú stránku na mimoriadne rýchlej platforme Nuxt. Pri priehliadaní tejto stránky určite pocítite rýchlosť načítania. Ak aj vy chcete takúto rýchlu stránku - kontaktujte nás.